Cofnij

KONKURS SARP

KONKURS SARP
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Słupsku, w imieniu Urzędu Miejskiego ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwarów Rzeki Słupi w Słupsku. Główna nagroda to 60 tys. złotych
  • Zamawiający:

Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

  • Organizator:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Słupsku,
ul. J. Tuwima 3a/3, 76-200 Słupsk

Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:

Sekretarz Sądu Konkursowego

mgr inż. arch. Joanna Wolska

kontakt: konkurs.bulwary@sarp.org.pl, tel.: 504 474 987

  • Forma oraz podstawa prawna konkursu:

Konkurs otwarty, jednoetapowy, studialny

  • Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwarów Rzeki Słupi w Słupsku. Zadaniem Uczestników konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie idei przekształcenia nabrzeży rzeki Słupi wraz z terenami funkcjonalnie powiązanymi na odcinku od zieleńców przy ulicy Zamiejskiej na północy, do Mostu Czołgowego na południu, wraz z pokazaniem koncepcji obiektów kubaturowych, z uwzględnieniem logicznego powiązania planowanego zagospodarowania z przyległymi terenami, wyznaczając modelowy standard zagospodarowania miejskich odcinków rzeki.

  • Regulamin:

Regulamin konkursu oraz szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej konkursu pod adresem: www.architektsarp.pl/bulwary

  • Kryteria oceny prac konkursowych:

- jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem – stworzenie spójnej całości bulwarów i sąsiadującej z nimi tkanki miejskiej;

- jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zabudowy;

- elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości);

- potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania;

Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

  • Terminy:

08.05.2015r. – Ogłoszenie konkursu

do 22.05.2015r. -Nadsyłanie pytań (odpowiedzi będą udzielane na bieżąco)

do 06.07.2015r. godz. 14:00 - Termin składania prac konkursowych

17.07.2015r. -Ogłoszenie wyników konkursu

 

  • Rodzaj i wysokość nagród:

I NAGRODA: 60 000 zł - nagroda współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,

II NAGRODA: 6 000 zł - nagroda sfinansowana przez niezależnych fundatorów

3 WYRÓŻNIENIA - w postaci publikacji portfolia Uczestnika konkursu w czasopiśmie Arch.

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

  • Skład Sądu Konkursowego:

mgr inż. arch. Andrzej Kwieciński

- Przewodniczący Sądu

mgr inż. arch. Janusz Kaczmarek

- Sędzia referent

mgr inż. arch. Marek Perepeczo

- Sędzia

mgr inż. arch. Marek Perkowski

- Sędzia

mgr Krystyna Danilecka-Wojewódzka

- Sędzia

mgr inż. arch. Piotr Daczkowski

- Sędzia

mgr inż. Paweł Krzemień

- Sędzia

mgr Robert Linkiewicz

- Sędzia

mgr inż. arch. Mirosław Zwolski

- Zastępca sędziego

mgr inż. arch. Beata Samborska

- Zastępca sędziego